Vergoedingen

Vergoedingen

Voor meer informatie over de vergoedingen kunt u kijken op ProVoet.nl
Uw zorgprofiel is een vereiste om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw medisch noodzakelijke voetzorg.

Basisverzekering

Bij zorgprofiel 2, 3 en 4 komt u in aanmerking voor de vergoeding via de basisverzekering. Er is dan minimaal sprake van een SIMM 1 met een medische noodzaak. Wanneer de behandeling persoonlijke verzorging betreft zal dit niet meer vanuit de basisverzekering worden vergoed. Hiervoor krijgt u van uw pedicure een aparte rekening die u dient te voldoen en die u niet bij uw zorgverzekraar kunt indienen.

Aanvullende verzekering

Bij zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per zorgverzekeraar, let hierbij op uw polisvoorwaarden. Bij zorgprofiel 0 krijgt u doorgaans geen vergoeding.

Wie stelt het zorgprofiel vast?

In de eerste lijn is het vaststellen van de Sims classificatie tijdens het jaarlijks voetonderzoek (screening) de verantwoordelijkheid van de huisarts (NHG 2018). In de tweede lijn is het vaststellen van de Sims classificatie de verantwoordelijkheid van de internist (NIV 2017). In de derde lijn (verpleeghuis) is het vaststellen van de Sims classificatie de verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (Verenso 2011).
Door middel van het opstellen van een risicoprofiel volgens Sims, waarbij meerdere risicofactoren gecombineerd worden, kan het optreden van een voetulcus beter voorspeld worden. Het vaststellen van de Sims classificatie gebeurt tijdens het jaarlijks voetonderzoek (screening) waarbij er ook een gerichte anamnese wordt uitgevoerd

(Bron: Zorgmodule Preventie diabetische voetulcera 2019)

Welke pedicure mag uw DM-voetzorg behandelen?

De behandeling ten laste van de basisverzekering omvat alleen de medisch noodzakelijke preventieve voetzorg bij mensen met diabetes mellitus. Deze medisch noodzakelijke voetzorg is gericht op het voorkomen van een ulcus (wond) in de toekomst.

Het verzorgende (cosmetische) deel van de behandeling mag door de medisch pedicure bij de patiënt in rekening worden gebracht mits dit vooraf duidelijk aan de cliënt is gecommuniceerd. Op deze aparte factuur dient hierbij duidelijk vermeld te staan dat het gaat om verzorgende voetzorg, en dat deze kosten niet te declareren zijn bij de zorgverzekeraar. 

Om declaraties voor medisch noodzakelijke voetzorg te kunnen indienen bij de behandelend (diabetes)podotherapeut dient de behandelend medisch pedicure in het bezit te zijn van een samenwerkingsovereenkomst.

Diabetes Pedicure Drachten heeft een samenwerkingsovereenkomst met de volgende podotherapeuten:
– Podotherapie Drachten, NijSmellinghe, voor afspraken 0512-584888
– Achilleonzorg, Zonnedauw 30 Drachten, voor afspraken 0512-584999
– Voetfactor podotherapie, De Valom 19 Ureterp, voor afspraken 0512-748004

 
Behandeling nodig?

Ik bel u terug!

U ontvangt een bevestiging per e-mail.